کارشناس حقوق در مورد تفاوت دادخواست و درخواست توضیحاتی داد.

دادخواست با درخواست چه تفاوتی دارد؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ سید عباس حسینی کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: اگر شما به هر دلیل مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانید که در مقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست نیز وجود دارد که متفاوت از دادخواست است.

او ادامه داد: درخواست در خصوص امور غیرترافعی است، ولی دادخواست برای دعاوی ترافعی است یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است، اما درخواست این گونه نیست.

حسینی افزود: دادخواست الزاما باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود، ولی درباره درخواست چنین نیست.

او گفت: درخواست در واقع خواسته‌ای از دادگاه است که خیلی از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم‌های مخصوص چاپی دادگاه‌ها نیست و هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست، ولی عکس آن صادق نیست.

او گفت: به طور کلی درخواست‌هایی که به مراجع قضایی تقدیم می‌شود، برخی باید حتما در برگ چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد که دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند.

او در مورد درخواست‌هایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد گفت: درخواست تامین دلیل، درخواست تامین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رای داور، درخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث.

ماهیت این درخواست‌ها اصولا شکایتی یا دعوایی نیست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار