طی حکمی از سوی حسین افضلی ، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان چهار حکم جدید در شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ابلاغ شد.

انتصابات جدید در برق منطقه ای مازندران و گلستان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از برق نیوز: چهار حکم جدید در شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ابلاغ شد.این ابلاغیه ها به قرار زیر است: 
 
-طی حکمی از سوی سید سعید موسویون معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، آقای حسین حبیبی با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست دفتر سازماندهی و بهبود روش‌ها منصوب شد.


-طی حکمی از سوی مدیر کل هسته گزینش و به پیشنهاد مدیر عامل  شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، بر اساس صورتجلسه شورای هسته گزینش شرکت مادر تخصصی توانیر  جلال الدین مولاِئی قرا به عنوان مسئول نمایندگی هسته گزینش توانیر برق منطقه ای مازندران منصوب شد

طی حکمی از سوی  حسین افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان،  محمد امانی مدیر دیسپاچینگ ومخابرات با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری منصوب شد.


-طی حکمی از سوی سید سعید موسویون معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، هندس محمد یزدانی رئیس اداره بهره برداری ایستگاه های مرکز مازندران با حفظ پست سازمانی به عنوان مدیر امور انتقال نیروی مرکز مازندران منصوب شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار