درآستانه سال نو؛

درراستای کمک های مومنانه وپویش کمک به دانش آموزان نیازمند114بسته حمایتی درقالب هزارقلم خشکباروکفش برای دانش آموزان نیازمندتحویل مدیران مدارس شهرستان گرگان گردید.

توزیع هزار قلم خشکبار وپوشاک به دانش آموزان نیازمند شهرستان گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گرگان درراستای پویش کمک رسانی به دانش آموزان نیازمند درآستانه سال نو، ظهردوشنبه 25 اسفندماه 99به همت واحدمشارکت های مردمی آموزش وپرورش تعداد هزار قلم کالای خشکبار وکفش برای دانش آموزان تهیه وتوزیع گردید.

شایان ذکر است دراین امرخداپسندانه اداره سوادآموزی، معاونت پرورشی، امورشاد(موسسه میعاد)  نیز مشارکت داشته اند و پیش ازاین کمک های دیگری نیزدرچندین مرحله شامل بسته های معیشتی، هزینه اینترنت، هزینه درمان ، جذب دانش آموزان بازمانده ازتحصیل در6ماهه دوم سال توسط آموزش و پرورش شهرستان صورت گرفته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار