تامین کود اوره برای مصرف سرک با تمام قوت در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید  هزارجریبی  مدیر  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ، در فصلی قرار گرفته ایم  که اوج مصرف سرک کود برای کشاورزان است گفت : و کارگزاران این شرکت در سطح  شهرستانهای  استان  باید فعالیت خود را بیشتر کنند تا کود به موقع و  در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

جباره اصل رئیس اداره بازرگانی شرکت افزود: کود اوره به اندازه  نیاز  کشاورزان  گلستانی  برای مصرف کود سرک در مزارع   استان با تمام قوت در حال انجام  ودر حال حمل از پتروشیمی و مبادی های  کشور به این  استان و ارسال به کارگزاری ها می باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار