حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد تغذیه مناسب خاک در افرایش عملکرد تولید موثر است و زارعان با انجام آزمون خاک می توانند در افزایش تولید مزارع خود موثر واقع شوند.

تحویل230 مورد نمونه آب و خاک به باشگاه کشاورزان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، هزار جریبی  تصریح کرد: عملکرد   باشگاه کشاورزان  این  شرکت در سال گذشته  به منظور افزایش سطح آگاهی کشاورزان، تامین به موقع و دسترسی سریع به نهاده‌ها با سفارش‌گذاری ، استفاده از نهاده‌ها با انجام آزمون خاک، اطلاع به موقع از وضعیت آب و هوای منطقه، آموزش‌های مجازی و خصوصی و مشارکت کشاورزان در تصمیم‌سازی با ارائه انتقادات و پیشنهادات از طریق  باشگاه کشاورزان سامانه ۱۵۵۹خط ارتباطی با کشاورزان انجام گرفت.

درادامه ادیم رئیس حوزه فنی شرکت تصریح کرد:به  منظور ترغیب کشاورزان و باغداران عزیز استان گلستان برای مصرف بهینه و مناسب کود وحرکت در جهت افزایش مواد آلی خاک ها در راستای توسعه کشاورزی در  سال گذشته230 مورد نمونه آب وخاک به  باشگاه  کشاورزان این شرکت تحویل گردیده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار