مدیرکل آموزش و پرورش گلستان؛

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، در جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت اظهار داشت: شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی فصل الخطاب آموزش و پرورش گلستان است.

شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی فصل الخطاب آموزش و پرورش گلستان است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان،  جلسه کارگروه  راهبری توسعه مدیریت آموزش  و پرورش  استان، صبح سه شنبه 31فروردین1400 با حضور احسان گوهری راد مدیرکل آموزش و پرورش و اعضای این کارگروه جهت هم اندیشی و اتخاذ تصمیم در خصوص دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی 1401-1400 و بررسی طرح نظارت سیستمی چهارگانه معلمان و تبیین برنامه عمل پیش دبستان  در سالن فرهنگ برگزارگردید.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این جلسه اظهار داشت: شیوه نامه ساماندهی  فصل الخطاب آموزش و پرورش گلستان بوده و سیاست بر این است که ضمن رعایت عدالت آموزشی با اهتمام و هم افزایی مدیران شهرستان ها و دست اندرکاران ساماندهی نیروی انسانی با وحدت رویه حداکثر موارد شیوه نامه و مصوبات این کارگروه به اجرا درآید؛ در این زمینه لازم است نظارت به بهترین نحو صورت گرفته و شاکله اصلی ساماندهی نیروی انسانی تا انتهای تیرماه بر اساس زمان بندی کارگروه پایان پذیرد.

در ادامه جلسه قدرت اله نظری معاون پژو هش، برنامه ریزی و توسعه منابع  آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: توجه به کیفیت آموزش مهم ترین اولویت است اما بهره وری درست و جلوگیری از اتلاف منابع نیز یک اصل اساسی بوده که با تعامل همه مدیران می توان به آن دست یافت.

در این جلسه سیده هماعقیلی معاون آموزش ابتدایی نیز پیرامون طرح نظارت سیستمی چهارگانه معلمان و تبیین برنامه عمل پیش دبستان   توضیحات مبسوطی را ارائه نمود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار