انتخابات آینده ، بعد از انتخابات آمریکا تنها انتخاباتی است که تمام دنیا به آن چشم دوخته است، چرا که نتیجه آن علاوه بر تاثیر بسیار زیاد برسرنوشت کشور و مردم ایران ، تاثیر فراوانی نیز بر رفتار جامعه بین الملل نسبت به ایران و تحولات منطقه ای و بین المللی خواهد داشت .

مشارکت حداکثری و نتایج آن در عرصه سیاست خارجی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، محمد مهدی اورسجی دبیر حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی استان گلستان در یادداشتی به تاثیرات مشارکت حداکثری پرداخته است.

در ادامه این یادداشت می خوانید:

نظام ایران بعد از انقلاب بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شد ، اگر چه وجه اسلامیت ، این نظام را از دیگر نظام های سیاسی جهان متمایز می سازد اما نقطه تلاقی آن با نظام های دمکراسی ، جمهوریت نظام است.

جمهوری اسلامی با تاکید بر مشارکت مردم در حوزه های مختلف ، مردمی بودن خویش را به اثبات رسانده است ، حضور و مشارکت مردم در انتخابات دستاوردهای قابل توجهی را در بر دارد و به دلیل اهمیت این موضوع ، دشمنان نظام معمولا در زمان برگزاری انتخابات سعی در انحراف اذهان و مسموم کردن فضای حاکم بر انتخابات می کنند ، تا از این طریق در اراده مصمم مردم خللی به وجود آورند .

شاید بتوان گفت مهمترین دستاورد خارجی شرکت گسترده مردم در انتخابات افزایش اقتدار ملی و مهمترین نتیجه داخلی آن ، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی حاکم باشد .

انتخابات آینده به لحاظا تاثیر بر سرنوشت جامعه ، بعد از انتخابات آمریکا تنها انتخاباتی است که تمام دنیا به آن چشم دوخته است ، چرا که نتیجه آن هر چه باشد علاوه بر تاثیر بسیار زیاد برسرنوشت کشور و مردم ایران ، تاثیر فراوانی نیز بر رفتار جامعه بین الملل نسبت به ایران و تحولات منطقه ای و بین المللی خواهد داشت .

ظرفیت سازی انتخاباتی یکی از روش های اقتدارافزایی در سیاست های کلان راهبردی است . از این رو با توجه به فاکتورهایی چون، حضور قدرتهای فرامنطقه ای در حلقه های پیرامون جمهوری اسلامی ایران ، تمرکز سنتی دمکرات ها بر مقوله تهدیدات نرم، تلاش قدرت های برون سیستمی برای ایجاد و تقویت بحران مشروعیت، بسترسازی ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت و تضعیف پشتوانه ملی سیاست های راهبردی نظام، ضرورت نگاه راهبردی متولیان امر برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را پر رنگ تر می کند، لذا مشارکت سیاسی، میزان مشارکت ، دستاوردهای افزایش مشارکت به نتایج گسترده در ابعاد خارجی و داخلی  را با رد صلاحیت سلیقه ای نمی توان تضمین کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار