۷۹۱ طرح عمرانی خدماتی دهیاری های گلستان در مراسم متمرکز امروز به بهره برداری رسید یا اجرای آن آغاز شد.


افتتاح متمرکز و آغازعملیات اجرایی طرح های عمرانی ،خدماتی دهیاری های استان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان ،مدیرکل امور روستایی وشوراهای گلستان درمراسم متمرکزافتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۷۹۱ طرح های عمرانی خدماتی دهیاری های استان گفت: این طرح ها درقالب اجرای طرح( هر روستا یک طرح ) با  ۵۰ میلیارتومان هزینه به بهره برداری رسید.

علی نصیبی گفت: تاسه ماه آینده این طرح ها درگلستان به اتمام می رسد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار