مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: روند کاهش بارندگی در گلستان همچنان ادامه دارد و در اردیبهشت ماه ۱۳ درصد کاهش بارش اتفاق افتاد.

تداوم روند کاهش بارندگی در گلستان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلستان 24 نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگاران در تحلیل شرایط آب و هوایی اردیبهشت ۱۴۰۰ اظهارکرد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ میانگین بارش استان ۳۱ میلی متر بوده است و این نشان می دهد ۱۳ درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: بیشترین میزان بارش در ایستگاه های سینوپتیک استان در علی آبادکتول به میزان ۶۰.۱ میلی متر و کمترین میزان بارش به میزان ۱۳.۸ میلی متر در ایستگاه فرودگاه گرگان اتفاق افتاده و به ثبت رسیده است.

وی گفت: در اردیبهشت امسال میانگین دمای ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۱.۸ درجه سانتیگراد بوده است به طوری که ۱.۵ درجه نسبت به متوسط اردیبهشت ماه افزایش داشته و نسبت به سال گذشته دو درجه افزایش را نشان می دهد.

داداشی اضافه کرد: حداکثر دمای ثبت شده ۴۳.۸ درجه سانتیگراد در گنبدکاووس و حداقل دمای ثبت شده ۱۰.۲ درجه سانتیگراد در فرودگاه گرگان به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: در اردیبهشت امسال میانگین ساعات آفتابی ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۲۵.۲ ساعت و میانگین تبخیر ایستگاه های سینوپتیک استان ۱۴۸.۲ میلی متر بوده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار