دوره آموزشی مدیریت آب در مزارع میگو از سوی اداره کل شیلات استان در گمیشان برگزار شد.


برگزاری دوره آموزشی مدیریت آب مزارع میگو در گمیشان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، رئیس گروه ترویج آبزی پروری و مهندسی آبزیان شیلات استان با اشاره به افزایش تولید به عنوان هدف از برگزاری این دوره آموزشی گفت: آشنایی پرورش دهندگان با نحوه صحیح اندازه گیری فاکتورهای فیزیک و شیمیایی آب، اصلاح  کیفیت آب در استخر پرورش میگو، تاثیر هوا دهی بر افزایش تولید، نحوه صحیح تعویض آب و متعادل کردن کیفیت آب در  طول دوره پرورش میگو از مباحث این دوره بود.

محمد رضاقلی نژاد افزود: در این دوره آموزشی یک روزه جمعی از پرورش دهندگان و مدیران مزارع پرورش میگو و همکاران بخش دولتی با مباحث علمی نحو مدیریت ذخیره سازی و برنامه ریزی آن آشنا شدند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار