بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۹، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در استان گلستان ۹.۱ درصد اعلام شد.


نرخ بیکاری سال ۹۹ گلستان ۹.۱ درصد اعلام شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایسنا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۹ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در گلستان ۹.۱ درصد و در کل کشور ۹.۶ درصد است و گلستان از نظر این شاخص در جایگاه ۱۳ کشور قرار دارد.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز نشان می‌دهد میزان بیکاری در این گروه سنی در گلستان برابر ۲۲.۷ درصد و در کل کشور برابر ۲۳.۷ درصد است. گلستان از این حیث در جایگاه ۱۱ قرار دارد.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در گلستان ۳۹ درصد و در کل کشور ۴۱.۳ درصد است و استان از نظر این شاخص در جایگاه ۲۳ کشور قرار دارد.

از جمیعت ۵۵۰ هزار و ۷۳۵ نفر فعال استان، تعداد ۵۰۰ هزار و ۷۸۹ نفر شاغل و ۴۹ هزار و ۹۴۶ نفر بیکار بوده‌اند. مقایسه این اعداد با سال ۹۸ نشان می‌دهد از تعداد شاغلین، ۲۱ هزار و ۱۶۳ نفر کاسته و از تعداد بیکاران نیز ۱۴ و ۱۱۱ نفر کاسته شده است.

سهم اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی استان گلستان به ترتیب بخش خدمات با ۴۲.۸ درصد، بخش صنعت با ۳۰.۱ درصد و بخش کشاورزی با ۲۷.۱ درصد است که این میزان در کل کشور در بخش خدمات ۴۹.۳ درصد، بخش صنعت ۳۳.۳ و بخش کشاورزی ۱۷.۴ درصد است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار