معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: اصلی ترین وظیفه شرکت آب منطقه ای گلستان دربخش مهندسی رودخانه، محور مطالعه، نقشه برداری و تعیین حد بستر و حریم است که تا پایان سال 99 در استان 1 هزار و 350 کیلومتر نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر و حریم انجام شده است و برنامه این شرکت برای سال جاری 300 کیلومتر است که در صورت تامین اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون تومانی در سال جاری پیگیری می شود.

پیش بینی 300 کیلومتر تعیین حد بستر و حریم برای سال جاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلستان24، جواد تیموری با اعلام این خبر اظهار کرد: در محور علامت گذاری رودخانه ها (رپر گذاری) تا پایان سال 99 حدود 550 کیلومتر علامت گذاری انجام شده است و برنامه عملیاتی این شرکت برای سال جاری 460 کیلومتر در صورت تامین اعتبار  سه میلیارد و ششصد میلیون تومان است.


وی افزود: نصب تابلو هشدار و آموزش همگانی تا پایان سال 99 به تعداد 300 مورد بوده است که برای سال جاری طبق برنامه عملیاتی 600 مورد نصب تابلوپیش بینی شده است که اعتبار 600 میلیون تومان نیاز دارد.

تیموری گفت: نصب تابلو هشدار و آموزش همگانی تا پایان سال 99 به تعداد 300 مورد بوده است که برای سال جاری طبق برنامه عملیاتی 600 مورد نصب تابلوپیش بینی شده است که اعتبار 600 میلیون تومان نیاز دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: در محور گشت و بازرسی و شناسایی وپیشگیری تصرفات در هر سال تعداد 6 اکیپ در استان مشغول فعالیت بوده اند که نیاز عملیاتی واقعی تعداد 40 اکیپ است که اعتبار 6 میلیارد تومان برای این موضوع مورد نیاز است.

وی گفت: در محور آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها و اخذ سند تا پایان سال گذشته 250 هکتار آزادسازی بستر و حریم رودخانه در استان انجام شد که برنامه عملیاتی مورد نیاز برای سال 1400 به مقدار 100 هکتار با اعتبار 10 میلیارد تومان است.

تیموری افزود: لایروبی 600 کیلومتر از رودخانه های گلستان در سال جاری نیازمند 140 میلیارد تومان اعتبار است.

وی ادامه داد: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: تا پایان سال 99  به طور متوسط هرساله در حدود  ۲۰۰ کیلومتر از رودخانه های استان عملیات لایروبی و ساماندهی انجام شده است و پیش بینی برنامه عملیاتی برای سال جاری حدود 600 کیلومتر است و درخواست تامین اعتبار به مبلغ یکصد و چهل میلیارد تومان از مبادی ذیربط شده است و در محور تثبیت بستر تا پایان سال 99 حدود 4 کیلومتر از رودخانه  های استان تثبیت بستر انجام شده است و برنامه عملیاتی سال جاری  2 و 2 دهم کیلومتر پیش بینی شده است.

به گفته تیموری،  در محور دیواره سازی رودخانه ها تا پایان سال گذشته 52 کیلومتر دیواره سازی رودخانه در استان انجام شده است و نیاز رودخانه ها برای سال جاری حدود 33 کیلومتر در نظر گرفته شده است که نیاز به اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دارد.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار