معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: اصلی ترین وظیفه شرکت آب منطقه ای گلستان دربخش مهندسی رودخانه، محور مطالعه، نقشه برداری و تعیین حد بستر و حریم است که تا پایان سال 99 در استان 1 هزار و 350 کیلومتر نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر و حریم انجام شده است و برنامه این شرکت برای سال جاری 300 کیلومتر است که در صورت تامین اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون تومانی در سال جاری پیگیری می شود.

پیش بینی 300 کیلومتر تعیین حد بستر و حریم برای سال جاری

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، جواد تیموری اظهار کرد: گفت: موضوعات حاکم در مهندسی رودخانه از موضوع های مهم و اساسی است که به عنوان کارهای حاکمیتی از شرکت های آب منطقه ای مورد انتظار است.

وی افزود: این مباحث معمولا در 8 محور اولویت بندی شده است که شرکت آب منطقه ای بر حسب اعتبارات داده شده تاکنون اقدامات زیر را در 8 محور انجام داده است. 
تیموری بیان کرد: در محور علامت گذاری رودخانه ها(رپر گذاری) تا پایان سال 99 حدود 550 کیلومتر علامت گذاری انجام شده است و برنامه عملیاتی این شرکت برای سال جاری 460 کیلومتر در صورت تامین اعتبار  سه میلیارد و ششصد میلیون تومان است. 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت بیان کرد: نصب تابلو هشدار و آموزش همگانی تا پایان سال 99 به تعداد 300 مورد بوده است که برای سال جاری طبق برنامه عملیاتی 600 مورد نصب تابلوپیش بینی شده است که اعتبار 600 میلیون تومان نیاز دارد.
  تیموری تصریح کرد: در محور گشت و بازرسی و شناسایی وپیشگیری تصرفات در هر سال تعداد 6 اکیپ در استان مشغول فعالیت بوده اند که نیاز عملیاتی واقعی تعداد 40 اکیپ است که اعتبار 6 میلیارد تومان برای این موضوع مورد نیاز است. 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت بیان کرد: در محور آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها و اخذ سند تا پایان سال گذشته 250 هکتار آزادسازی بستر و حریم رودخانه در استان انجام شد که برنامه عملیاتی مورد نیاز برای سال 1400 به مقدار 100 هکتار با اعتبار 10 میلیارد تومان است.
 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: تا پایان سال 99  به طور متوسط هرساله در حدود  ۲۰۰ کیلومتر از رودخانه های استان عملیات لایروبی و ساماندهی انجام شده است و پیش بینی برنامه عملیاتی برای سال جاری حدود 600 کیلومتر است و درخواست تامین اعتبار به مبلغ یکصد و چهل میلیارد تومان از مبادی ذیربط شده است و در محور تثبیت بستر تا پایان سال 99 حدود 4 کیلومتر از رودخانه  های استان تثبیت بستر انجام شده است و برنامه عملیاتی سال جاری  2 و 2 دهم کیلومتر پیش بینی شده است. 
وی همچنین افزود: در محور دیواره سازی رودخانه ها تا پایان سال گذشته 52 کیلومتر دیواره سازی رودخانه در استان انجام شد ه است و نیاز رودخانه ها برای سال جاری حدود 33 کیلومتر در نظر گرفته شده است که نیاز به اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار