اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان مینودشت اعلام شد.

اعلام اسامی داوطلبین تایید شده شورای اسلامی شهر مینودشت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛  پس از اتمام زمان بررسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مینودشت و دوزین، اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی این شهر  اعلام شد.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه  ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خرداد ماه جاری برگزار خواهد شد.

شما می توانید اسامی به همراه کد داوطلب را درذیل مشاهده کنید.

1 –آقای سهراب اصغری فرزند رستم کد نامزد 125

2 _ خانم فاطمه سلطان آهین جیده فرزند علی کد نامزد 126

3 _ خانم اعظم بیکی فرزند محمد علی کد نامزد 127

4 _ آقای مهدی پاکدل مشهور به مهندس پاکدل –مهدی پاکدل فرزند علی کد نامزد 128

5_ آقای احمد علی پسرکلو مشهور به احمد فرزند عباسقلی کد نامزد 129

6 _ آقای محسن پسرکلو مشهور به حاج محسن –محسن شورا فرزند عباسقلی کد نامزد 145

7 _ آقای نجفعلی پسرکلو مشهور به نجف فرزند علی اکبر کد نامزد 146

8 _ آقای سید محمد ترابی مقدم مشهور به جمال ترابی مقدم فرزند سید احمد کد نامزد 147

9 _ آقای سید حسن حسینی مشهور به سید حسن _ سید _ حسینی فرزند سید جعفر کد نامزد 152

10 _ خانم طیبه رضائی نوری فرزند علی کد نامزد 154

11 _ آقای ایوب ساسانی مشهور به حاج ایوب –دکتر فرزند جعفر کد نامزد 156

12 _ آقای ایوب سرایلو مشهور به مهندس سرایلو فرزند عباس کد نامزد 159

13 _ آقای علیرضا سرایلو مشهور به علی ورد – علی سرایلو – علی مهدیه فرزند اسمعیل کد نامزد 161

14 _ آقای علی رضا سروش مشهور به علی رضا قزل سفلو– مهندس سروش –استاد سروش – کربلایی سروش فرزند محمد حسینی کد نامزد 162

15 _ آقای رضا سنجه ونلی مشهور به مهندس رضا فرزند محمد کد نامزد 164

16 _ خانم فاطمه شاه بیکی مشهور به شاه بیکی فرزند عظیم کد نامزد 165

17 _ آقای مهدی شریفی فرزند ضیاء کد نامزد 167

18 _ آقای ایرج شفیع پور فرزند یحی کد نامزد 168

19 _ آقای محمد رضا شهمرادی مشهور به حاج قاسم –قاسم فرزند مصطفی لو کد نامزد 169

20 _ آقای احیاء شیردل مشهور به یحیی - مهندس شیردل فرزند رمضان کد نامزد 171

21 _ آقای رضا صوفی فرزند محمد کد نامزد 174

22 _ آقای بلال طوسی مشهور به شیخ بلال – حاج بلال فرزند مسلم کد نامزد 175

23 _ آقای سید حسن عابدینی فرزند سید ابراهیم کد نامزد 176

24 _ آقای علی فرامرزی فرزند محمود کد نامزد 179

25 _ آقای رضا فرامرزی پلنگر مشهور به شیخ رضا فرزند سلمان کد نامزد 181

26 _ آقای مهدی قره جانلو مشهور به مهندس مهدی – فنی حرفه ای فرزند عیسی کد نامزد 184

27 _ آقای یونس قره سو سفلو فرزند رضا کد نامزد 185

28 _ خانم سمیه قزلسفلی فرزند غلامرضا کد نامزد 186

29 _ آقای محمد قزلسفلو مشهور به محمد شیری –محمد شیری نجار فرزند شیر الله کد نامزد 187

30 _ آقای موسی قزل سفلو مشهور به موسی انصار –موسی بانک انصار فرزند ولی کد نامزد 191

31 _ آقای محمد علی قزل سو فلو مشهور به علی فرزند غلامعلی کد نامزد 192

32 _ آقای ابوالفضل کرامت لو مشهور به کرامت لو فرزند نصرت کد نامزد 194

33 _ آقای عبدالحسین کرامت لو مشهور به کربلایی حسین فرزند حسن کد نامزد 195

34 _ آقای محمد کرامتلو مشهور به محمد شیخ – شیخ– ممد شیخ فرزند عباسعلی کد نامزد 196

35_ آقای یاسر کهندل مشهور به حاج یاسر فرزند محمد علی کد نامزد 197

36 _ آقای میثم گرایلو فرزند عباس کد نامزد 214

37 _ آقای احمد مصطفی لو فرزند یونس کد نامزد 215

38 _ آقای مهدی مصطفی لو مشهور به مهدی مصطفی لو فرزند داود کد نامزد 219

39 _ آقای حسن ممشلی فرزند غلامحسین کد نامزد 242

40 _ آقای امیر بهادر میر فخرایی مشهور به سید امیر – مهندس میرفخرایی – بهادر میر فخرایی فرزند امیر مسعود کد نامزد 245

41 _ آقای سید علیرضا نریمانی مشهور به مهندس نریمانی – علیرضا نریمانی – نریمانی – سید فرزند سید غلامرضا کد نامزد 246

42 _ خانم فاطمه نوروزی فرزند قمبر کد نامزد 247

43 _ آقای یعقوب هلاکو مشهور به قژه – آتش نشان – مهندس - کرامت –فرزند حسینی کد نامزد 249

 

 آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر دوزین

 

1 – آقای محمد سجادی فرزند زین العابدین کد نامزد 16

2 _ آقای جلیل فرامرزی مشهور به شیخ – شیخ جلیل فرزند اصغر کد نامزد 17

3 _ آقای محمد فرامرزی مشهور به استا – محمد سردار – معمار – مهندس فرزند سردار کد نامزد 18

4 – آقای محمد علی فرامرزی مشهور به مهندس محمد فرامرزی فرزند سلمان کد نامزد 19

5 _ آقای موسی فرامرزی فرزند مصیب کد نامزد 21

6 _ آقای قربانعلی فرامرزی دوزین مشهور به حاج قربان– قربان شورا – قربان– قربان فرامرزی فرزند محمدرضا کد نامزد 24

7 _ آقای هانی فرامرزی دوزین مشهور به حاج هانی – هانی فرزند عابدین کد نامزد 25

8 _ آقای سید ابوذر قاضوی دوزین مشهور به سید فرزند سید محمد کد نامزد 26

9 _ خانم فرشته ملکان فرزند حسین کد نامزد 27

10 _ خانم نجمه السادات میرزایی فرزند سید علی کد نامزد 28

11 _ آقای جعفر وزیری مشهور به جعفر ملا – شورا فرزند حسین کد نامزد 29

12 _ آقای عبداله وزیری دوزین مشهور به عبداله بانکی فرزند قربان کد نامزد 42

13 _ آقای نور علی وزیری دوزین مشهور به ملا نورعلی – حاجی ملا – ملا – حاج نورعلی – آتشنشان فرزند علی کد نامزد 45

14 _ آقای حسین وزیری دوزینی مشهور به حسین شهردار –شهردار – ملا – حسین میرزا – حسین کلولی فرزند میرزا کد نامزد 46

 

ارسال نظر

آخرین اخبار