اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان بندر ترکمن و سیجوال اعلام شد.

اعلام اسامی داوطلبین تایید شده شورای اسلامی بندر ترکمن

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ پس از اتمام زمان بررسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بندر ترکمن و سیجوال، اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی این شهر اعلام شد.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه  ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خرداد ماه جاری برگزار خواهد شد.

شما می توانید اسامی به همراه کد داوطلب را درذیل مشاهده کنید.

1-آقای حاجی مراد آرخی مشهور به استاد آرخى فرزند انه عراز کد نامزد 125

 2-خانم رقیه ارخی فرزند رجب قلی کد نامزد 126

 3-آقای عبدالرزاق ارساری مشهور به قیوم فرزند مردقلی کد نامزد 127

 4-آقای اشکان آزادفر مشهور به کاکا جان پنق فرزند احسان کد نامزد 128

 5-آقای داود اسلام نیا فرزند سعیدمحمد کد نامزد 129

 6-آقای داریوش اق فرزند تاج محمد کد نامزد 141

 7-آقای عبدالمنان امانیان فرزند سبحان بردی کد نامزد 142

 8-آقای یوسف انامرادنژاد فرزند طعنه قربان کد نامزد 145

 9-آقای محمدحسن ایرجی مشهور به حاج فرزند محمدتقی کد نامزد 146

 10-آقای بهزاد ایری فرزند محمد کد نامزد 147

 11-آقای عبدالصمد بشکند فرزند پرلی کد نامزد 149

 12-آقای افشین پرنگ فرزند جلیل محمد کد نامزد 151

 13-آقای کمال پورقاز فرزند محمددردی کد نامزد 154

 14-آقای بهرام جرجانی فرزند انامحمد کد نامزد 158

 15-آقای آق اویلی جعفری چوگان فرزند حاجی رحمت کد نامزد 159

 16-آقای بهرام محمد چوکان فرزند طوغانقلی کد نامزد 161

 17-آقای یحیی چوگان فرزند مولامقلی کد نامزد 164

 18-آقای عبدل یحیی حانه مشهور به یحیى پورقاز فرزند حسین قلی کد نامزد 165

 19-خانم گوهرشاد حسینی فرزند هادی کد نامزد 168

 20-خانم لطیفه خوجه پور فرزند تواق بردی کد نامزد 169

 21-آقای علیرضا دامغانی فر فرزند رمضانعلی کد نامزد 171

 22-آقای موسی رضائی مشهور به محمد نانوا فرزند محمد کد نامزد 172

 23-آقای عبدی شیخ فرزند شاه بردی کد نامزد 174

 24-آقای عبدالخالق صمیمی فرزند عبدالحکیم کد نامزد 175

 25-آقای محمد کر فرزند پرویز کد نامزد 179

 26-آقای فرشید کلته فرزند تاج دردی کد نامزد 184

 27-آقای بهروز کمی مشهور به حاجى امان فرزند قلیج دردی کد نامزد 185

 28-آقای عبدالرحیم کمی فرزند امان محمد کد نامزد 186

 29-آقای لطیف کمی مشهور به متین فرزند شمس محمد کد نامزد 187

 30-آقای عبدالله میرابی فرزند قربانگلدی کد نامزد 191

 31-آقای فریدون نورگلدی مشهور به رجب فرزند انه کد نامزد 192

 32-آقای کمال الدین یارعلی مشهور به ثوبى فرزند عظیم قلی کد نامزد 195

 

در اجرای ماده 54قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر سیجوال می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1400/03/28 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سیجوال به شرح زیر می باشد:

1-آقای بهروز ایری فرزند حاجی محمد کد نامزد 15

2-آقای حاجی مراد ایری مشهور به پیروز فرزند امانمحمد کد نامزد 16

 3-آقای طاها ایری مشهور به فاروق فرزند عرازگلدی کد نامزد 17

 4-آقای عبدالرضا ایری فرزند امان کد نامزد 18

 5-آقای عبدالمجید ایری فرزند عاشور کد نامزد 19

 6-آقای عبدالواحد ایری مشهور به وحید فرزند منکلی کد نامزد 21

 7-آقای مسعود ایری فرزند فرامرز کد نامزد 24

 8-آقای نظرگلدی ایری مشهور به حاجى فرزند رجب کد نامزد 25

 9-آقای ابراهیم برهانی فرزند عبدالشکور کد نامزد 26

 10-آقای مسعود پورقاز مشهور به عبدی فرزند یعقوب کد نامزد 27

 11-آقای مسعود پورقاز مشهور به دهیار فرزند اناقلی کد نامزد 28

 12-آقای نعمت الله پورقاز مشهور به نعمت فرزند رحمت الله کد نامزد 29

 13-آقای سیروس چوکان فرزند یگن محمد کد نامزد 41

 14-آقای عبدالله شیخ مشهور به کاکاجان فرزند باباحاجی کد نامزد 42

 15-آقای نازمحمد گلی نیا فرزند عبدالغفور کد نامزد 46

 

ارسال نظر

آخرین اخبار