پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان کارگری به تیرماه موکول شد.

 پرداخت مابه‌التفاوت مستمری فروردین بازنشستگان به تیرماه موکول شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ پیش از این وعده داده بودند در خرداد این بخش از مطالبات مزدی بازنشستگان پرداخت می‌شود اما ظاهراً به دلیل عدم تامین اعتبار برای پرداخت، این وعده به سرانجام نرسیده است.

اطلاعات دریافتی ایلنا حاکی از این است که این مبالغ تیرماه و همراه با واریز حقوق به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد؛ این مبالغ مابه‌التفاوت متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح است که بازنشستگان انتظار داشتند در ماه جاری آن را دریافت کنند.

منبع : ایلنا

 

ارسال نظر

آخرین اخبار