سرپرست اداره منابع آب آق قلا و گمیشان:

سرپرست اداره منابع آب گرگان و آق قلا از صدور 5 پروانه بهره برداری برای چاه های فعال فاقد پروانه در این دو شهرستان از ابتدای سال تاکنون خبرداد.

صدور 5 پروانه بهره برداری برای چاه های فعال فاقد پروانه در شهرستان های آق قلا و گمیشان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، محمد ابراهیم کابوسی اظهار کرد: مطابق با قانون تعیین تکلیف چاه های فعال کشاورزی فاقد پروانه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون در شهرستان های آق قلا و گمیشان تعداد ۱۸ مورد فرم اعلام وضعیت صادر شده است که ۵ فقره به دلیل نصب کنتور هوشمند و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، پروانه بهره برداری صادر شده است، که با مراجعات بعدی متقاضیان این تعداد افزایش خواهد یافت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار