حجم آب ذخیره شده مخازن سد‌های گلستان ۵۴.۳ میلیون متر مکعب و ۵۲ درصد کمتر از زمان مشابه پارسال شده است.

کاهش ۵۲ درصدی حجم آب ذخیره شده مخازن سد‌های گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبر گزاری صدا وسیما مرکز گلستان ،مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: آب موجود در سد‌های ۱۴ گانه بزرگ مخزنی استان گلستان در پایان خرداد امسال ۵۴.۳ میلیون متر مکعب معادل ۲۲ درصد ظرفیت سد‌های استان است که در مقایسه با سال قبل که ۱۷۱.۶ میلیون متر مکعب و حدود ۷۰ درصد ظرفیت سد‌های استان بود، ۵۲ درصد کمتر شده است.

سید محسن حسینی افزود: آلما گل، سد شهید چمران و سد کرند با نیمی از ظرفیت خود بیشترین آب ذخیره شده و سد‌های بوستان، گلستان و وشمگیر کمترین آب ذخیره شده را دارند.

کاهش ۵۲ درصدی حجم آب ذخیره شده مخازن سد‌های گلستان

 

ارسال نظر

آخرین اخبار