رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: بسیج اصناف در امتداد دولت و مردم حرکت می کند و وظیفه این سازمان همچون سال های گذشته حمایت از دولت منتخب برای بهبود معیشت مردم است.

بسیج اصناف در امتداد دولت و مردم حرکت می کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، سردار غلامرضا حسن پور پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه راه اندازی شورای تخصصی بسیج تجار و بازرگانان گلستان اظهارکرد: بسیج اصناف از سال گذشته روی دو حوزه نساجی و پوشاک تمرکز کرده و امسال هم اقدامات خوبی انجام شده است.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور افزود: حمایت از کسب و کار خانگی و کارگاه های تولیدی و در ادامه وصل کردن آنها به کارخانه ها، از اهداف اساسی بسیج اصناف است.

وی بیان کرد: بحث کشاورزی به عنوان امنیت غذایی بسیار مهم است و باید به این حوزه توجه ویژه داشت.

حسن پور گفت: بسیج اصناف در امتداد دولت و مردم حرکت می کند و وظیفه این سازمان همچون سال های گذشته حمایت از دولت منتخب برای بهبود معیشت مردم است.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: زمانی موانع اقتصادی از جامعه رفع و معیشت مردم بهبود خواهد یافت که ما به عنوان فعالان اقتصادی با یکدیگر همدل و همراه باشیم.

وی افزود: بسیج اقتصادی فردی است که با هر گرایش سیاسی، در کنار منافع شخصی، منافع ملی را هم در نظر داشته باشد.

حسن پور اضافه کرد: بسیج هیچ کار اقتصادی انجام نخواهد داد و وظیفه اصلی ما رفع موانع است.

وی گفت: یکی از قابلیت های مهم بسیج این است که می تواند به راحتی بین بخش خصوصی و بخش دولتی ارتباط برقرار کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار