بازدید از انبار توزیع بذر سویا کارگزاری مصدق در شهرستان کردکوی گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید  هزار  جریبی  مدیر   شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، از بازدید ادیم رئیس اداره بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان، ابراهیمی کارشناس مسئول اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان و عباسی سرپرست اداره تولیدات گیاهی از کارگزاری  توزیع نهاده های کشاورزی ( کود و بذر) در انبار  مصدق خبر داد این بازدید با هدف بررسی وضعیت توزیع بذر سویا در شهرستان کردکوی انجام شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار