مدیرکل امور مالیاتی گلستان:

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تا پانزده تیر تمدید شد.

پانزده تیر ، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان،مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: این مهلت قابل تمدید نیست.

هزار جریبی افزود: پارسال در قانون بودجه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‎بینی شد که برای اولین‌بار ۱۰۷ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور اتفاق افتاد، در گلستان نیز  ۱۴۴ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی تعیین شد که ۹۱۹ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی اخذ شد.

وی افزود:بخش اعظمی از این تحقق درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی پرونده‎ها و افرادی که فرار مالیاتی داشتند، انجام شد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت : بیش از یک پنجم تا یک ششم از هزینه‎های عمرانی و جاری در استان ها از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‎شود و پارسال بالغ بر یک‌ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول و همه آن در خود استان هزینه شد .

وی افزود : مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ طبق قانون مالیات‎های مستقیم تا پایان ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ بوده است اما در ستاد ملی مقابله با کرونا این تاریخ تا پانزدهم تیرماه تمدید شد و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود‌.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار