در ادامه فعالیت های یاوران تولید، با آغاز فصل پرورش میگو در سایت میگوی گمیشان، جهت هماهنگی های لازم بازدیدی توسط رئیس و کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان از مزارع مهندس دیانی انجام گردید

 بازدید رئیس مرکز از مزارع پرورش میگوی سایت گمیشان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، باتوجه به توافقات به عمل آمده بین مهندس دیانی یکی از مزرعه داران پرورش میگو در سایت گمیشان و این مرکز در راستای همکاری طرفین برای اجرای پروژه ها، بازدیدی توسط رئیس مرکز به همراه کارشناسان و رابط ترویج این مرکز در قالب یاوران تولید انجام گرفت.

دراین بازدید ضمن بررسی شرایط استخرها از نظر آبگیری و باروری، در خصوص نحوه اجرای پروژه های مشترک و انتقال دستاوردهای بدست آمده در قالب یک مزرعه الگویی به مزرعه داران سایت، گفتگو و تبادل نظرگردید.

در پایان مقرر گردید تیم محققین مرکز ضمن اجرای چند پروژه اثر بخش تحقیقی ترویجی، تا پایان دوره پرورش و انتقال محصول به کارخانه های فرآوری در کنارکارشناسان مزارع حضور یابند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار