اجرای طرح هادی در روستای پیخی حاجی شهرستان ترکمن به پایان رسید.

عمران و آبادانی در ۳۰۰روستای گلستان با ۷۰میلیارد تومان اعتبار

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در این مرحله از طرح هادی کار خاکبرداری، شن ریزی، زیرسازی و آسفالت در ۷۵۰۰مترمربع راه و ۲کیلومتر جدول کشی با اعتبار بیش از ۱میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان انجام شد.

سیدمحمد حسینی با اشاره به اینکه در شهرستان ترکمن بالغ بر ۳۵طرح هادی از محل اعتبارات سال۹۹ در حال اجراست گفت: از مجموع ۲۵روستای بالای ۲۰هزار نفر جمعیت در شهرستان ترکمن مرحله اول طرح هادی تاکنون در ۲۴روستا اجرا شده و فقط در یک روستای شهرستان طرح هادی اجرانشده است.

سید محمد حسینی همچنین افزود: در این راستا پارسال اجرای ۶۰۰طرح در ۳۰۰روستای گلستان با اعتبار ۷۰میلیارد تومان آغاز شد که بخشی از آنها در مرحله پایانی طرح قرار دارند.

او گفت: امسال پیش بینی شده در این بخش بیش از ۲و نیم برابر پارسال، اعتبار جذب شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار