ارزش صبا فولاد خلیج فارس از زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی کشوری را می‌توان به صورت محافظه کارانه 24000 میلیارد تومان در نظر گرفت.

صندوق بازنشستگی کشوری چه قدر سرمایه دارد؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ ارزش بازار وصندوق (سرمایه گذاری  صندوق بازنشستگی کشوری ) حدود 44 هزار میلیارد تومان است. همچنین پرتفوی بورسی شرکت مازاد 50 هزار میلیارد تومانی دارد.

اما این صندوق در بخش غیر بورسی داراییهای با اهمیتی دارد:

صبا فولاد خلیج فارس:

این شرکت در سال جاری به ظرفیت رسیده است و در یک سال کامل می تواند 1.2 میلیون تن اسفنجی (بریکت گرم) تولید کند. شرکت عمده محصول خود را با قیمت بالایی صادر می کند. بطور مثال نرخ صادراتی حدود 80 درصد شمش فخوز در سال گذشته بوده است. حاشیه سود ناخالص احتمالا امسال به 60 درصد می رسد. یعنی با فرض یک میلیون تن تولید سود خالص 6000 میلیارد تومان در سال. ارزش شرکت را می توان محافظه کارانه 24000 میلیارد تومان در نظر گرفت.


اوره مسجد سلیمان:

 اوره مسجد سلیمان راه اندازی شده است و اگر با شلرد مقایسه کنیم ارزش بازار آن حدود 7000 میلیارد تومان خواهد بود. سود شرکت تحت تاثیر میزان زیان تسعیر است اما سود قبل تسعیر می تواند تا 130 میلیون دلار هم برسد.

پتروشیمیران، فولاد اکسین، پتروشیمی باختر، پتروشیمی ایلام و صنایع شیر ایران از جمله دارایی های تاثیرگذار صندوق هستند.

در مجموع می توان مازاد ارزش غیر بورسی را 33 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

بطور خلاصه: مقدار NAV حدود 90 هزار میلیارد تومان (3300 تومان به ازای هر سهم)

مقدار P بر NAV حدود 48 درصد

مقدار سود برآوردی هر سهم 390 تومان ( رقم صبا فولاد تاثیرگذار است، برای اوره مسجد سلیمان سودی لحاظ نشده است).

مقدار  P بر E  حدود 3.7 پس از مجمع.

هر چند صندوق معمولا پی بر ای پایین تری داشته اما اگر بتواند پس از مجمع با پی بر ای 4 معامله شود سود مجمع تقریبا رایگان حساب می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار