اپیدمیولوژیست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر گونه جدید کرونا که به نام دلتا معروف شده، بیش از 80 کشور جهان را درگیر کرده است، گفت: قابلیت سرایت گونه دلتا ویروس کرونا، نسبت به ویروس کرونا انگلیسی تا 60 برابر بیشتر است.

سرایت دلتا کرونا، چند برابر بیشتر از گونه انگلیسی است؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ حمیدرضا شرکاء، اپیدمیولوژیست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: به طور کلی جهش های جزئی و کلی در ویروس ها ایجاد می شود که خاصیت ذاتی آنهاست.وی ادامه داد: بعد از برخورد ویروس ها با سیستم ایمنی میزبان، تحت فشار این سیستم و به دلیل خطاهای ایجاد شده در زمان تکثیر گونه های جهش یافته در آنها ایجاد می شود که برخی از آنها منجر به ایجاد گونه های جدیدی از بیماری می شوند که نسبت به آنتی بادی های تولید شده در سیستم ایمنی مقاوم تر هستند و باتوجه به جدید بودن برای سیستم ایمنی قابلیت گسترش را دارند.

این کارشناس مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون جهش های مختلفی شناسایی شده است، گفت: سازمان بهداشت جهانی این گونه ها را براساس حروف یونانی نامگذاری کرده که کرونا آلفا را به نوع انگلیسی و دلتا به کرونا هندی نسبت داده اند، در حال حاضر گونه جدید کرونا که به نام دلتا معروف شده، بیش از 80 کشور جهان را درگیر کرده است.

وی با بیان اینکه گونه قالب کرونا در آمریکا و انگلیس گونه دلتا است، یادآور شد: در کشور ایران نیز این گونه در استان های مختلف شناسایی شده، علی رغم اینکه تاکنون در خراسان شمالی این ویروس تشخیص داده نشده ، اما باتوجه به مراودات این استان با خراسان رضوی، به احتمال زیاد وارد خراسان شمالی نیز شده است.

اپیدمیولوژیست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: قابلیت سرایت گونه دلتا ویروس کرونا، نسبت به ویروس کرونا انگلیسی تا 60 برابر بیشتر است.

وی اضافه کرد: طبق بررسی های انجام شده، افرادی که به صورت کامل واکسینه شده اند، در مقابله با این بیماری در مقایسه با افرادی که تاکنون واکسینه نشده اند، مقاوم تر هستند.

شرکا با اشاره به اینکه تاکنون افرادی که به صورت کامل واکسیناسیون شده و درگیر ویروس دلتا شده اند، مرگ مشاهده نشده، گفت: این بررسی نشان می دهد که با واکسیناسیون کامل می شود از مرگ افراد مبتلا به کرونا جلوگیری کرد.

اپیدمیولوژیست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها خاطرنشان کرد: علائم این بیماری شبیه سرماخوردگی ساده است که شامل آبریزیش، تب، سردرد و گلو درد می باشد.

منبع: عصر اترک

 

ارسال نظر

آخرین اخبار