بیشترین درآمدی که توسط غگلستا طی دوره یک‌ماهه منتهی به تیرماه سال جاری کسب‌شده از محصول «انواع پنیر» با ۲۵۶ میلیارد ریال بوده است.


پگاه گلستان افزایش ۱۷درصدی درآمد‌ را ثبت کرد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بورس نیوز، شیر پاستوریزه پگاه گلستان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۴۷۶ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه سال جاری نیز درآمدی که به ثبت رسانده برابر با ۱.۸۲۷ میلیارد ریال گزارش‌شده، همچنین درآمدی که این شرکت لبنی به دست آورده از محل فروش محصولات در بازار داخلی بوده است.

عملکرد ماهانه غگلستا+بورس نیوز

درآمد‌های شناسایی‌شده "غگلستا" در تیرماه ۱۴۰۰

روند کسب درآمد غگلستا+بورس نیوز

بر پایه این گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شیر پاستوریزه پگاه گلستان در تیرماه درآمدی که کسب کرده در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش را تجربه کرده، همچنین درآمد‌های شناسایی‌شده "غگلستا" از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش را مشاهده کرده است.

بیشترین درآمدی که توسط غگلستا طی دوره یک‌ماهه منتهی به تیرماه سال جاری کسب‌شده از محصول «انواع پنیر» با ۲۵۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته با رشد ۹ درصدی مواجه بوده، نرخ فروش این محصول در تیرماه ۴۶۶.۴۵۱.۷۳۰ ریال گزارش‌شده که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۴ درصد رشد داشته است.

میزان فروش محصولات شیر پاستوریزه پگاه گلستان

بر اساس این گزارش، فروش محصولات "غگلستا" در تیرماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۵۵۹ تن به ثبت رسیده که بیشترین مقدار فروش محصول طی این دوره یک‌ماهه در اختیار «انواع پنیر» با ۵۴۹ تن بوده و محصول بعدی نیز «انواع شیر پاستوریزه» با ۵۴۲ تن بوده، از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه مقدار فروش محصولات این شرکت لبنی برابر با ۱۰.۵۹۶ تن اعلام‌شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار