معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد .

تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، درویشعلی حسن زاده گفت: با عنایت به مکاتبه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و رییس کمیته اقدام ارزی، با توجه به درخواستهای مکرر صادرکنندگان کشور در خصوص افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سالهای 1397 و 1398 از یکسو و ضرورت مساعدت به جامعه صادرکنندگان در جهت تسهیل و تسریع ایفای این تعهدات از سوی دیگر، بر اساس موافقت کمیته اقدام ارزی کشور مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398، تا پایان مرداد ماه سالجاری تمدید گردید.
وی افزود : از اینرو صادرکنندگان محترم تا 31 مرداد ماه سالجاری فرصت دارند بر اساس مفاد بسته سیاسی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397 نسبت به رفع تعهدات ارزی صادرات سال 1398 خود اقدام نمایند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار