مدیرکل ثبت احوال استان گلستان به منظور هم افزایی و تعامل بیشتر با مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار و بر نقش فعالیت های فرهنگی در هدایت افکار عمومی تأکید کرد.

نقش بی بدیل صدا و سیما در امید بخشی به مردم

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، در این دیدار، منتظر حجت، مدیرکل صدا و سیما با بیان اینکه ثبت احوال از ادارات بسیار مهم برای برنامه ریزی‌های مختلف کشوری است و لازم است مردم از خدمات مهم آن آگاه باشند، از آمادگی صدا و سیمای گلستان برای هر گونه همکاری با اداره ثبت احوال استان خبر داد.

مطیع، مدیرکل ثبت احوال استان هم از همکاری خوب این رسانه تشکر کرد و گفت: ارائه به موقع، صحیح و درست اطلاعات آماری مستلزم ثبت به موقع وقایع حیاتی چهارگانه توسط ثبت احوال است و باید اهمیت این موارد به اطلاع مردم رسانده شود که  تعامل هر چه بیشتر با صدا و سیما را طلب می‌کند. مطیع در ادامه به موضوع شورای راهبردی جمعیت استان گلستان اشاره کرد و اظهار داشت: برای اینکه افزایش جمعیت صورت گیرد کار فرهنگی نیاز است که در این راه، عزم ملی را می طلبد. وی همچنین نقش صدا و سیما را در امید بخشی به مردم بی بدیل دانست و با اشاره به نقش صدا و سیما در ارتقای آگاهی و افزایش اعتماد عمومی‌ گفت: همکاری و تعامل این دو اداره تأثیر بسزایی در رفع چالش کم ثبتی یا دیر ثبتی وقایع حیاتی خواهد داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار