معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس توضیحاتی ارائه کرد.

نحوه واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایسنا، مهرزاد حمیدی  معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس توضیحاتی ارائه کرد.

حمیدی در این باره گفت: رانندگان در تعهد و توافق وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارند؛ باید ابتدا ثبت نام مدارس کامل و قرارداد با رانندگان سرویس ها منعقد گردیده سپس اسامی تجمیعی در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه با در اختیار قرار گرفتن اسامی، فهرست در یک سامانه ثبت و واکسیناسیون برای این گروه نیز انجام می شود گفت: البته یک سری از این رانندگان با اعلام شرایط سنی واکسن و همچنین قرار گرفتن در گروه تاکسیرانان، واکسن دریافت کرده اند، اما برای مابقی نیز کار انجام خواهد شد؛ حتی اگر قرار باشد روزهای محدودی در هفته با مدارس همکاری نمایند.

حمیدی همچنین پیش از این اعلام کرده بود که واکسیناسیون بیش از ۹۲ درصد فرهنگیان در مرحله اول انجام شده و تزریق دوز دوم نیز با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور آغاز شده است و تا چند روز آینده به پایان می رسد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار