به منظور نظارت بر اجرای مطلوب پروتکل های بهداشتی و حسن اجرای دستورالعمل بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، مانور بازگشایی مدارس در استان گلستان برگزار شد.

مانور بازگشایی مدارس در استان گلستان برگزار شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، به منظور نظارت بر اجرای مطلوب پروتکل های بهداشتی و حسن اجرای دستورالعمل بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، و با توجه به اینکه مهمترین پروژه ملی در آغاز سال تحصیلی پروژه مهر است بازدید نظارت استانی در بیستم شهریور ماه 1400 در استان گلستان در حال انجام می باشد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: رسالت پروژه مهر آماده سازی مدارس و ایجاد انگیزه در دانش آموزان است، به منظور فراهم کردن زمینه‌های مناسب و تمهیدات لازم جهت بازگشایی هرچه با شکوه تر مدارس بازدید تیم های نظارتی استانی و شهرستانی در شهرستان ها جهت نظارت بر بازگشایی مطلوب مدارس امروز ۲۰ شهریور ماه در حال انجام است.

 وی افزود: بدین منظور برنامه ریزی مراسم بازگشایی مدارس در سه شکل حضوری، نیمه حضوری و مجازی برنامه ریزی مدرسه در زمینه خدمات ارائه شده جهت آموزش مجازی، اقدامات مناسب جهت تهیه لوازم التحریر و پوشاک برای دانش آموزان بی بضاعت، همچنین ثبت نام مستمر کتب درسی و پیگیری جهت دریافت و برنامه‌ریزی برای توزیع، تهیه امکانات بهداشتی مورد نیاز شامل مواد ضدعفونی کننده و ماسک و سایر ملزومات بهداشتی، بهسازی فضای آبخوری ها و سرویس های بهداشتی مدرسه و رفع مشکلات احتمالی، همچنین جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل و یا در معرض ترک تحصیل از موارد بسیار مهم قابل پیگیری است.

شایان ذکر است؛ در پایان مانور امروز، سید مصطفی آذرکیش مدیر کل دفتر فنی حرفه ای و کاردانش وزارت که به عنوان معین استان از طرف وزارت آموزش و پرورش تعیین گردیده، از طریق کانال مدیران شاد استان گلستان با مدیران به صورت زنده در خصوص بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید گفتگو کرد.

آذرکیش گفت: موضوع بازگشایی مدارس یک موضوع تاثیرگذار برای خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان است لذا باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی اظهار کرد: در سند تحول بنیادین، از مدرسه به عنوان محلی برای شکل گیری موقعیت های مختلف یادگیری مؤثر، نام برده می شود، لذا مدرسه محل درک و اصلاح موقعیت است و  آیین نامه اجرایی جدید مدارس نیز با این نگاه به مدرسه در فضای جدید شکل گرفته است.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، به منظور نظارت بر اجرای مطلوب پروتکل های بهداشتی و حسن اجرای دستورالعمل بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، و با توجه به اینکه مهمترین پروژه ملی در آغاز سال تحصیلی پروژه مهر است بازدید نظارت استانی در بیستم شهریور ماه 1400 در استان گلستان در حال انجام می باشد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: رسالت پروژه مهر آماده سازی مدارس و ایجاد انگیزه در دانش آموزان است، به منظور فراهم کردن زمینه‌های مناسب و تمهیدات لازم جهت بازگشایی هرچه با شکوه تر مدارس بازدید تیم های نظارتی استانی و شهرستانی در شهرستان ها جهت نظارت بر بازگشایی مطلوب مدارس امروز ۲۰ شهریور ماه در حال انجام است.

 وی افزود: بدین منظور برنامه ریزی مراسم بازگشایی مدارس در سه شکل حضوری، نیمه حضوری و مجازی برنامه ریزی مدرسه در زمینه خدمات ارائه شده جهت آموزش مجازی، اقدامات مناسب جهت تهیه لوازم التحریر و پوشاک برای دانش آموزان بی بضاعت، همچنین ثبت نام مستمر کتب درسی و پیگیری جهت دریافت و برنامه‌ریزی برای توزیع، تهیه امکانات بهداشتی مورد نیاز شامل مواد ضدعفونی کننده و ماسک و سایر ملزومات بهداشتی، بهسازی فضای آبخوری ها و سرویس های بهداشتی مدرسه و رفع مشکلات احتمالی، همچنین جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل و یا در معرض ترک تحصیل از موارد بسیار مهم قابل پیگیری است.

شایان ذکر است؛ در پایان مانور امروز، سید مصطفی آذرکیش مدیر کل دفتر فنی حرفه ای و کاردانش وزارت که به عنوان معین استان از طرف وزارت آموزش و پرورش تعیین گردیده، از طریق کانال مدیران شاد استان گلستان با مدیران به صورت زنده در خصوص بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید گفتگو کرد.

آذرکیش گفت: موضوع بازگشایی مدارس یک موضوع تاثیرگذار برای خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان است لذا باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی اظهار کرد: در سند تحول بنیادین، از مدرسه به عنوان محلی برای شکل گیری موقعیت های مختلف یادگیری مؤثر، نام برده می شود، لذا مدرسه محل درک و اصلاح موقعیت است و  آیین نامه اجرایی جدید مدارس نیز با این نگاه به مدرسه در فضای جدید شکل گرفته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار