مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان گفت: تعداد مطب هایی که در گلستان نسبت به تحویل پسماندهای پزشکی به این سازمان اقدام کردند بسیار کمتر از تعداد مطب های در حال فعالیت است.

مطب های گلستان در زمینه جمع آوری پسماند پزشکی همکاری ندارند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، محسن سمیعی در جلسه پسماندهای پزشکی اظهار کرد: مخلوط شدن پسماندهای پزشکی با پسماندهای خانگی خطراتی به دنبال دارد لذا این سازمان در راستای جمع آوری و مدیریت یکپارچه پسماندهای پزشکی در سال های اخیر نسبت به عقدقرارداد با مطب ها اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان افزود: متاسفانه تعداد مطب هایی که نسبت عقد قرارداد و تحویل پسماندهای پزشکی به این سازمان اقدام می کنند بسیار کمتر از تعداد مطب های در حال فعالیت است.

وی بیان کرد: امیدواریم با مشارکت پزشکان در سال ۱۴۰۰، شاهد جمع آوری پسماند تعداد بیشتری از مطب های استان باشیم.

سمیعی در ادامه در خصوص یکپارچه سازی پسماندهای پزشکی در امر جمع آوری، انتقال و حمل مکانیزه با خودروی استاندارد و دفع اصولی این پسماند با سیستم بی خطر سازی (اتو کلاو مرکزی) و دفن کامل و اصولی بهداشتی در سایت غربی استان توضیحاتی ارائه کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار