در همه مراکز شهری و روستایی شهرستان ترکمن واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲تا۱۸ ساله انجام می‌شود.

انجام واکسیناسیون دانش آموزان در تمام مراکز شهرستان ترکمن

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن گفت: در این شهرستان دو مرکز شهر و سه مرکز روستایی در سیجوال، خواجه لر و پنج پیکر فعال است.

حسینی با اشاره به پایان پیک پنجم کرونا شهرستان ترکمن گفت: اکنون بهترین زمان برای انجام واکسیناسیون در این شهرستان است.

او گفت:اکنون شهرستان در وضع با ثباتی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارد و فقط سه بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان این شهرستان بستری هستند.
شهرستان ترکمن یکی از پنج شهرستان آبی گلستان به لحاظ رنگ بندی شیوع کروناست.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار