در فصل جفت گیری مرال ها که به فصل گاوبانگی معروف است، محیط بانان گلستان عملیات حفاظت از این گونه‌ها را تشدید می‌کنند اما خطر شکار همچنان باقی است.

ملودرام عاشقانه مرال‌ها در جنگل‌های هیرکانی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، فصل جفت‌گیری مرال ها از نیمه شهریور ماه آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه دارد. طی این مدت مرال های نر برای تعیین گستره حرمسرا و جفت گیری نعره‌های بلند همچون صدای گاوهای محلی سر می‌دهند؛ بانگی که حسب زمان در ساعت‌های مختلف روز شنیده می‌شود.

هرچند پژواک بلند نعره مرال ها در جذب مرال های ماده و یا ترساندن مرال های رقیب مؤثر است اما از سوی دیگر سبب شناسایی موقعیت مکانی مرال ها برای شکارچیان و سودجویان می‌شود.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار