مرکز بهداشت گنبدکاووس برنامه مراکز واکسیناسیون شهری و روستایی این شهرستان را اعلام کرد.

اعلام برنامه مراکز واکسیناسیون در گنبدکاووس

به گزارش گلستان ۲۴؛ مرکز بهداشت گنبدکاووس برنامه امروز مراکز واکسیناسیون این شهرستان را اعلام کرد.

واکسن‌های سینوفارم، آسترازنکا و برکت در سالن دبیرستان شاهد خیابان سبلان و مدرسه احمد قلی محمدی واقع در خیابان رودکی فقط شیفت صبح برای گروه سنی بالای ۱۲ سال تزریق می‌شود.

در پایگاه تجمیعی حجاب، جنب سالن والیبال المپیک نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم و نوبت دوم آسترازنکا در ۲ شیفت صبح و عصر تزریق می‌شود.

در پایگاه تجمیعی ۹ دی، روبروی دادگستری (سینوفارم نوبت اول و دوم و برکت نوبت دوم) فقط در شیفت صبح تزریق می‌شود.

در پایگاه تجمیعی دبیرستان شاهد واقع در خیابان ۱۷ شهریور شرقی، خیابان سبلان (سینوفارم نوبت اول و دوم) در نوبت صبح تزریق می‌شود.

در پایگاه تجمیعی مدرسه احمد قلی محمدی واقع در خیابان رودکی هم (سینوفارم نوبت اول و دوم) در نوبت صبح تزریق می‌شود.

همچنین واکسیناسیون در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در شیفت صبح تزریق می‌شود. (سینوفارم نوبت اول و دوم)

ساعت کار مراکز واکسیناسیون در شیفت صبح از ساعت ۸ الی ۱۳ و در شیفت عصر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ عصر خواهد بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار