محدود شدن زمان فعالیت و کاهش تعداد مراکز واکسیناسیون در گرگان سبب شلوغی و ازدحام پایگاه های تزریق واکسن شده است.

ازدحام مراکز واکسیناسیون کرونا در گرگان

IMG08050135

ارسال نظر

آخرین اخبار