طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علمی کاربردی حسین خان احمدی سرپرست دانشگاه علمی کاربردی گلستان شد.

حسین خان احمدی سرپرست دانشگاه علمی کاربردی گلستان شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛  دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی دکتر حسن خان احمدی را به عنوان سرپرست واحد استانی گلستان منصوب کرد.
گفتنی است دکتر محمدحسین امید طی حکمی جداگانه از زحمات دکتر امیراحمد دهقانی در زمان تصدی ریاست این واحد استانی تشکر و قدردانی کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار