طی حکمی از سوی استاندار گلستان؛

استاندار گلستان در حکمی «سیدعلی مهاجر» را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی گلستان معرفی کرد.

«علی مهاجر» سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری گلستان شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ علی محمد زنگانه، استاندار گلستان در حکمی «سیدعلی مهاجر» را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی گلستان معرفی کرد.

زنگانه از زحمات «احسان مکتبی» معاون پیشین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان تقدیر و تشکر کرد.

همچنین در حکم دیگری از سوی استاندار گلستان، «هانی محمدی» به عنوان سرپرست اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گلستان معرفی  و از زحمات «امیر محمدپور» مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی پیشین استانداری گلستان تقدیر شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار