دختران نوجوان شناگر گلستانی از مسابقات قهرمانی شنای مسافت کوتاه زیر ۱۵ سال کشور ۹ مدال طلا کسب کردند.

صید ٩ مدال از آب های شهر ری سهم دختران شناگر گلستانی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ این مسابقات با عنوان جام ری در استخر طالقانی شهر ری برگزار شد و دو تیم آوانا و غدیر از گلستان در این مسابقات حضور داشتند.

در بخش انفرادی این رقابت ها ، هانا سادات حسینی از تیم غدیر گلستان دو مدال طلا در ماده ۵۰ متر آزاد و ۵۰ متر پروانه و یک مدال نقره در ۱۰۰ متر آزاد کسب کرد.

رامیلا سحری از تیم آوانا در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت مقام دوم ، ١٠٠ متر کرال پشت مقام سوم و ۵٠ متر کرال پشت مقام سوم را به دست آورد.

 وانیا عظیمی فر هم در ماده ۵۰ متر کرال پشت ، مقام دوم کسب کرد.

آیدا کیخائی شناگر ۱۲ ساله تیم آوانا هم در رقابت با سرگروهان  ۱۴ ساله در ماده ۱۰۰ متر پروانه  و ۲۰۰ متر پروانه سوم شد.
در بخش تیمی این رقابت ها هم تیم غدیر گلستان در مکان چهارم رقابتها جای گرفت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار