۲۶ مورد سازه غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه توشن گرگان توسط ماموران جهادکشاورزی تخریب شد.

۲۶ سازه غیرمجاز در زمین های کشاورزی گرگان تخریب شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، صبح چهارشنبه با حضور نماینده دادستان گرگان، ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی روستای توشن گرگان تخریب شد.

محمود اسپانلو، دادستان مرکز استان در این خصوص گفت: در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، ۲۶ مورد سازه غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی منطقه توشن گرگان توسط ماموران جهادکشاورزی تخریب شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار