اجرای طرح کادستر تا پایان امسال در گلستان تکمیل خواهد شد.

تکمیل اجرای طرح کادستر در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان، با اجرای طرح کادستر یا مشخص کردن محدوده عرصه های منابع طبیعی ،جنگلی ،مرتعی و ساحلی از تعرض به این عرصه ها جلوگیری می شود.

به گفته مسولان منابع طبیعی استان، اجرای این طرح تا پایان امسال در گلستان تکمیل می شود و در مرحله بعد  تثبیت مالکیت اراضی زراعی آغاز خواهد شد .

عبد الرحیم لطفی ،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان گفت: با تکمیل اجرای این طرح از این پس برای بهبود کیفیت عرصه های  منابع طبیعی تلاش خواهیم کرد.

گلستان ۶ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز بین اراضی ملی و اراضی شخصی دارد و ۱۸ هزار هکتار اراضی ساحلی ملی است.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار