حضور رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، در جلسه کمیته فنی ماهیان خاویاری اداره کل شیلات استان گلستان

 جلسه کمیته فنی ماهیان خاویاری اداره کل شیلات استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه کمیته ماهیان خاویاری با حضور معاون صید و صیادی و کارشناسان اداره کل شیلات، رئیس و کارشناس ارزیابی ذخایر مرکز، رئیس و کارشناس امور ماهیان خاویاری استان گلستان، کارشناسان حفاظت منابع آبزیان استان، مسئول کارگاه شهید مرجانی استان و مدیر عامل اتحادیه تعاونی های سازمان شیلات ایران جهت بررسی دلایل علمی افزایش ترکیب جنسی مولدین نر نسبت به مولدین ماده ماهیان خاویاری تشکیل گردید.

دکتر یحیایی ضمن عرض خیر مقدم، توضیحاتی در خصوص استفاده صیادان استان گلستان از تورهای استاندارد مربوط به صید ماهیان خاویاری ارائه نمود. دکتر عقیلی نژاد ضمن تشکر از برگزاری جلسه، دلایل متعددی را در این زمینه دخیل دانستند و تاکید نمودند در این خصوص باید تحقیقات ورود کرده و موارد را از دید تحقیقاتی بررسی نماید.

مهندس احمدی نیز آمار 5 ساله درخصوص ترکیب جنسی مولدین خاویاری صید شده را ارائه نمود. سپس دکتر آقایی مقدم ضمن برشمردن دلایل مختلف منجمله تغییرات اقلیم و گرمایش زمین به دلایل اکولوژیکی نظیرعدم رودخانه های مناسب نسبت به سایر استان های شمالی و کاهش نزولات آسمانی اشاره نمود.

در ادامه مهندس لاریجانی ضمن تایید مطالب بیان شده، عدم وجود آمار دقیق صید غیر مجاز در ارزیابی ذخایر و مدیریت جامع صید پایدار و عدم مطالعات ژنتیکی و به طور کلی عدم مدیریت جامع در بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی در زمان رهاسازی و عدم توجه به زیستگاه های مناسب و همچنین عدم مطالعا ت جامع اکولوژیکی به خصوص در صید گاه های استان و مقایسه آن با استان های دیگر شمالی از جمله دلایل اصلی عدم ترکیب جنسیت ماهیان خاویاری اعلام نمود و از کلیه دست اندرکاران شیلاتی خواست در یک برنامه جامع و مدون حداقل پنج ساله کارهای اکولوژیکی و ژنتیکی را دردستورکار قراردهند.

سپس کارشناس حفاظت منابع آبزیان عدم اختصاص بودجه لازم جهت کنترل صید غیر مجاز و مشکلات مربوطه را برشمرد. دکترابراهیمی نیز برخی مشکلات پیش روی مراکز بازسازی ذخایر را برشمرد.

در پایان امور ماهیان خاویاری و معاونت صید جهت اقدام علمی و کارشناسی برگزاری جلسه تخصصی ویژه ای با شرکت تمامی کارشناسان و دست اندرکاران شیلاتی استان و سایر استان های شمالی جهت ارائه  راهکارهای مناسب درخصوص بازسازی ذخایر و صید ماهیان خاویاری را پیشنهاد نمودند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار