رییس اداره منابع آب شهرستان گرگان از آغاز طرح ضربتی انسداد چاه های غیر مجاز دارای احکام قضایی باورود مستقیم دادستان محترم مرکز استان و هماهنگی نیروی انتظامی خبر داد.

برخورد با آبخوان خواری در شهرستان گرگان/برنامه انسداد 100 حلقه چاه
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس امین عموزاد گفت،با توجه به وجود  100 حکم آماده اجرا و  هماهنگی های بعمل آمده با دادستان مرکز استان و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ، ظرف مدت یک هفته به صورت ضربتی 20 حلقه چاه دارای اجرای احکام انسداد شده است و قرار است تمامی احکام با استفاده از ظرفیت پیمانکار  و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان، اجرا و چاه های غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه گردند.

 

وی با تشکر از اهتمام دادستان مرکز استان و سایر دستگاههای مرتبط در مبارزه با آبخوان خواری ، افزود: از ابتدای سال تا کنون در مجموع تعداد 40 حلقه از چاه های غیرمجاز در سطح شهرستان گرگان شناسایی و قبل از اخذ دستور قضایی  پر و مسلوب المنفعه شده و در مجموع تا کنون 60 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شده و همچنان این روند در حال اجرا می باشد.


 

ارسال نظر

آخرین اخبار