دامدار گلستانی که بعد از سال ها تجربه برای همیشه دامداری خود را جمع کرده است از رییس جمهور درخواست کرد به دیگر دامداران کمک کند.

درخواست دامدار گلستانی از رئیس جمهور

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، استان گلستان یکی از قطب‌های مهم دامداری در کشور است ولی کمبود نهاده و نداشتن صرفه اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از دامداران گلستانی دامداری‌های خود را جمع کرده و حتی دام‌های آبستن و مولد خود را ذبح کنند.

تولید دام امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند و ادامه این روند و کوتاهی در حل معضل دامداران مشکلی است که اگر هرچه سریع‌تر مرتفع نشود تبعات آن دامن کشور را خواهد گرفت.

یکی از دامداران گلستانی که علی رغم میل باطنی خود مجبور شد برای همیشه شغلش را رها کند از رئیس جمهور خواست تا به داد دیگر دامداران کشور برسد.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار