مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در خصوص آبگیری سدهای استان گفت: کاهش بارندگی ها در سال آبی گذشته یکی از عوامل اصلی عدم آبگیری سدهای گلستان است.

کاهش بارندگی دلیل عدم آبگیری سدهای گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبگیری سدهای استان بر اساس برنامه زمانی منابع و مصارف آب سدها از آبان ماه سال جاری آغاز شده است.

وی در خصوص نحوه آبگیری این سدها، افزود: آبگیری سدها به صورت پیوسته بوده و به دلیل کاهش آورد رودخانه ها تنها ۱۵ درصد از مخازن آبگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه تصریح کرد: پس از ذخیره آب در سدها سهم کشاورزان به نسبت آب ذخیره شده به آن ها تعلق می گیرد.

حسینی گفت: از مهرماه سال جاری تاکنون جریان رودخانه ها بر اساس ایستگاه های مبنا نسبت به دوره شاخص، در حوضه قره سو ۶۷ درصد کاهش و در حوضه خلیج گرگان ۱۵ درصد افزایش داشته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار