با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛

با 2 دستور جلسه کارگروه توسعه مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در صبح امروز دوشنبه 20 دی ماه برگزار شد.

کارگروه توسعه مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تشکیل جلسه داد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، کارگروه توسعه مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با حضور اکبرمهدوی نیا سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه شاخص های عمومی و اختصاصی و عملکرد در سال 1399 مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه شاخص های عمومی در سال 1400 مطرح شد و حاضران درباره آن بحث و تبادل نظر کردند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار