مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، آخر همین ماه به پایان می‌رسد.

پایان دی، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ علی اصغر هزارجریبی، مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: همه بهره برداران ضرورت دارد تا این تاریخ، به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir بخش پایانه‌های فروش اطلاعات مراجعه و نسبت به الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیرفعال سازی اقدام کنند.

هزارجریبی افزود: دستگاهی که تا این تاریخ، تعیین تکلیف نشده باشد، غیر فعال خواهد شد.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار