رئیس گروه آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت:درازنوی کردکوی با ۴۵ میلی متر باران و ۶۵ سانتی متر برف، رکورددار بیشترین بارش در استان است.

درازنو، رکورددار بیشترین بارش برف و باران در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان گرگان، ایمان کریمی راد گفت:مقادیر بارش  ایستگاه درازنوی کردکوی با ۴۵ میلی متر باران و ۶۵ سانتی متر برف، رکورددار بیشترین بارش برف و باران طی ۲۴ ساعت گذشته در استان بود.

او گفت: بر همین اساس در ایستگاه شاهکوه واقع در حوضه نکارود علیا طی همین مدت، ۹ میلی متر باران و ۲۲ سانتی متر برف بارید و در حوضه خلیج گرگان نیز در ایستگاه وطنا ۳۳ میلی متر باران ثبت شد.

کریمی راد می گوید:در حوضه قره سو، ایستگاه سیاه آب بندرترکمن ۲۳.۳ میلی متر باران، در کردکوی ۳۱.۲ میلی متر، شصت کلاته ۳۲.۵ میلی متر و در گرگان ۱۹.۵ میلی متر و در زیارت نیز ۲۱ میلی متر باران و ۷ سانتی متر برف بارید.

به گفته وی طی این مدت  در حوضه گرگانرود، در ایستگاه آق قلا ۱۹ میلی متر، در سرمو محمدآباد کتول ۲۴، فاضل آباد کتول ۲۴.۶، سد وشمگیر ۲۳، قزاقلی ۲۴، گنبد کاووس ۲۳.۵، رامیان ۲۹، نوده خاندوز ۲۵.۵ و لزوره مینودشت ۲۶ میلی متر باران ثبت شده است.

او گفت: همچنین در گالیکش ۲۱.۵، تمر قره قوزی کلاله ۳۰.۵، گلیداغ مراوه تپه ۴۲.۵، تنگراه گالیکش ۳۸، پارک ملی گلستان ۴۱ و نراب آزادشهر ۱۷ میلی متر باران ثبت شده است و همچنین در این حوضه آبریز ایستگاه‌های گلیداغ و نراب به ترتیب ١٠ و ٣۴ سانتی متر برف داشته اند.

رئیس گروه آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در حوضه اترک و در ایستگاه اینچه برون نیز ۲۵، داشلی برون ۲۲، آقبند گنبد ۲۹.۵، هوتن ۱۹.۵ و مراوه تپه نیز ۲۴ میلی متر باران ثبت شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار