سرپرست تعزیرات حکومتی استان گلستان از محکومیت 22 میلیارد ریالی برای فروش خارج از ضوابط خبر داد.

تعزیر میلیاردی برای فروش خارج از ضوابط در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، تقی حسام گفت: با گزارش نیروی انتظامی بندر ترکمن در مورد نگهداری و فروش کنجاله سویا خارج از ضوابط تعیینی دولت توسط فردی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان گلستان افزود: شعبه رسیدگی کننده، پس از احزار متخلف و با توجه به دفاعیات متهم اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را علاوه ضبط کالا به پرداخت 22 میلیارد و 390 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
وی افزود: با تجدید نظرخواهی متخلف رای صادره در شعبه اول تجدید نظر قاچاق کالا و ارز عیناً تائید شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار