مراکز واکسیناسیون گرگان برای ۱۸ و ۱۹ اسفند فعال است.

برنامه مراکز واکسیناسیون کرونا در گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه مراکز واکسیناسیون گرگان برای فردا چهارشنبه و پس فردا پنج شنبه به شرح زیر است:

سالن خورشید - امام رضا۹۳ (صبح و عصر)

نوبت‌های اول و دوم اسپوتنیک

نوبت‌های اول و دوم پاستوکووک

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول و دوم فخر اوک (بالای ۱۸ سال)

نوبت اول و دوم رازی کووپارس

سالن قابوس - جرجان۶ (صبح و عصر)

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت‌های اول و دوم پاستوکووک

نوبت‌های اول و دوم اسپوتنیک

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول، دوم و سوم برکت

واکسن نوبت سوم فقط برای افراد بالای ۱۸ سال تزریق می‌شود.

واکسن مورد تایید گروه سنی زیر ۱۸ سال (سینوفارم و پاستوکووک) است.

ساعت کار این مراکز در شیفت صبح ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها ۱۴ تا ۱۸ اعلام شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار