مراکز واکسیناسیون گرگان برای روزهای شنبه و یکشنبه فعال است.

فعالیت مراکز واکسیناسیون کرونا در گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه مراکز واکسیناسیون گرگان برای  شنبه ۲۱ اسفند و یکشنبه ۲۲ اسفند به شرح زیر است:

سالن خورشید - امام رضا۹۳ (صبح و عصر)

نوبت‌های اول و دوم اسپوتنیک

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

نوبت‌های اول و دوم پاستوکووک

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول و دوم فخر اوک (بالای ۱۸ سال)

نوبت اول و دوم رازی کووپارس

سالن قابوس - جرجان۶ (صبح و عصر)

نوبت‌های اول و دوم اسپوتنیک

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت‌های اول و دوم پاستوکووک

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول، دوم و سوم برکت

واکسن نوبت سوم فقط برای افراد بالای ۱۸ سال تزریق می‌شود.

واکسن مورد تایید گروه سنی زیر ۱۸ سال (سینوفارم و پاستوکووک) است.

ساعت کار این مراکز در شیفت صبح ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها ۱۴ تا ۱۸ است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار